ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ

Ağız içi rahatsızlıklarının nedeninin tespit edilmesinin yanı sıra ileride ortaya çıkabilecek hastalıklar için de ön teşhis işlemleri gerçekleştirilir. Erken teşhis ile koruyu ve önleyici tedaviler ile sorunların en aza indirgenmesi amaçlanır.

İyi ve doğru bir dental tedavi, ancak doğru bir teşhis ile mümkün olur. Diş hekimliğinde teşhis, "oral diagnoz" adını alır ve "ağız içi ve ağız dışındaki tüm problemleri belirlemek ve aralarındaki farkı ayırt etmek için bilimsel bilgileri kullanma sanatı" olarak tarif edilebilir.

İyi bir oral diagnoz, ağız dışı muayene, ağız içi muayene ve radyolojik muayene ile yapılır. Kliniğimizde "panaromik ve periapikal röntgen" cihazı ile radyolojik muayene imkanı bulunmaktadır.

Radyoloji
Panaromik Radyografiler
Panaromik radyografiler, ağızdaki mevcut dişlerin tamamını, gömük dişleri, dişleri çevreleyen kemik dokusunu, çene kemiğinin tamamını, ağız gölgesindeki fizyolojik ve patolojik boşlukları ve eklemleri tek seferde ve aynı görüntü içerisinde incelemeye olanak sağlayan bir ağız dışı görüntüleme tekniğidir. Özellikle kontrol amaçlı genel ağız muayenesinde, gömük diş çekimi, rezeksiyon, kistler veya implant uygulanması gibi cerrahi işlemlerde kullanılır. Tüm dişlerin tek seferde görüntülenmesi, seri periapikal çekimlere oranla hastanın daha az radyasyona maruz kalmasını sağlarken, hekime de genel bir değerlendirme yapabilme şansı tanır.Dişeti hastalıkları ağrısız ve sinsi ilerler. Klinik muayenede dişetleri sağlıklı olsa da altında kemik erimeleri gelişebilir. Klinik muayenede dişetleri sağlıklı olduğunda bu tür erimeler ilerleyip dişlerin sallanıp dökülme aşamasına gelene kadar fark edilmez. Kemik kayıplarının ilk aşamada yakalanmasında panoramik röntgen desteği önemlidir.Diş ara yüzeylerinden başlayan çürükler kolay fark edilemez. İlerlediğinde ise madde kaybı artmış ya da çürük dişin sinir tabakasına ulaşıp enfeksiyona neden olabilir. Bu tablo dişin kaybına kadar gidebilir. Panoramik röntgen görüntüleri yakalanması zor olan ara yüz çürüklerinin erken dönemde görülmesi için yardımcı olur.

Periapikal Radyografiler
Panaromik radyografilerde tespit edilen şüpheli durumlar hakkında daha detaylı görüntü alınması amacıyla kullanılan, sadece birbirine komşu birkaç dişin ve bu dişleri çevreleyen kemik dokusunun görüntülenebildiği bir ağız içi görüntüleme tekniğidir. Kliniğimizde tedavi öncesi dijital panoramik diş röntgeni ve periapikal film mutlaka uygulanmaktadır.